Monday , July 24 2017
Home / Cloud Computing

Cloud Computing

Giải pháp Cloud Server – vSAN VMware

vSAN VMware

VSAN là một giải pháp lưu trữ của VMware được tích hợp đầy đủ với vSphere. Nó là một hệ thống lưu trữ dựa trên đối tượng và một nền tảng cho chính sách lưu trữ máy ảo nhằm đơn giản hóa các quyết định vị trí lưu trữ máy …

Read More »

Sử dụng Docker trong doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đều muốn Docker. Docker ngày càng trở nên gần gũi với các start-ups cũng như với những tập đoàn kinh tế lớn cho dù nó chỉ đang là một công cụ rất mới. Không giống như những điều chúng ta thường nghĩ, các doanh nghiệp không cần …

Read More »