Dịch vụ

Dịch vụ Hosting chuyên nghiệp

1. SHARE HOSTING Share hosting là dịch vụ lưu trữ chia sẻ, trên một máy chủ cho phép lưu trữ nhiều các trang web, mỗi trang web được một không gian lưu trữ riêng gọi là virtual hosting. Virtual hostin ...