Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin

DirectAdmin (DA), là một phần mềm hệ thống xây dựng trên nền hệ điều hành Linux phục vụ cho mục đích quản trị máy chủ lưu trữ website chia sẻ.

Để cài đặt DirectAdmin, máy chủ của bạn tối thiểu cần có 1GB Ram và hơn 15GB ổ cứng.

Sau khi đăng nhập vào VPS thông qua kết nối SSH, bạn thao tác những command (câu lệnh) sau:

  • Cập nhật các thư viện bắt buộc để cài DirectAdmin
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch psmisc net-tools
  • Cài đặt command wget để download file cài đặt (không bắt buộc nếu vps của bạn đã cài rồi)
yum install wget
wget http://www.directadmin.com/setup.sh
  • Cấp quyền thực thi cho file cài đặt
chmod 755 setup.sh
  • Tiến hành cài đặt
./setup.sh

Trong quá trình cài đặt bạn sẽ được hỏi về thông tin ClientID và LicenseID.

ThuanNguyen nhận cài đặt directadmin trên máy chủ thật hoặc máy chủ ảo (VPS) với chi phí vô cùng dễ chịu.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Thuận Nguyễn (Mr.)
Mobile: 093.805.6566 hoặc email: thuan.livestream@gmail.com

Xem thêm:   Hướng dẫn khôi phục file bị xóa nhầm trong Linux bằng foremost
Facebook Comments