Hướng dẫn Cài đặt, quản lý, tối ưu và bảo mật VPS/Server Với VPSSIM

VPSSIM một script tự động cài đặt và tối ưu hoạt động của VPS. Với VPSSIM chỉ vài lệnh đơn giản, VPS của bạn sẽ sẵn sàng hoạt động ngay lập tức đễ hỗ trợ bạn quản lý VPS một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Vì sao chọn VPSSIM ?

 • VPSSIM bao gồm các Bash script chạy trên SSH, bình thường VPSSIM luôn tắt và chỉ hoạt động khi bạn gọi lên bằng lệnh “vpssim”, VPSSIM không hề sử dụng tài nguyên (CPU & RAM) của VPS.
 • Chạy trên nền SSH nhưng VPSSIM tích hợp rất nhiều chức năng tiện ích, đủ để bạn không cần biết nhiều về lệnh cũng có thể quản lý VPS/Server.
 • Tất cả các chức năng đều dễ sử dung, chỉ cần thời gian rất ngắn để làm quen và sử dụng thành thạo.
 • Hỗ trợ cả Centos 6 & 7

Chức năng, tiện ích và tối ưu VPS của VPSSIM

 • Cài đặt Nginx 1.9.9 (Phiên bản mới nhất hiện tại) & Module Nginx Pagespeed mới nhất 1.11.30.0 .
 • Có chức năng update VPSSIM tự động rất đơn giản.
 • Tích hợp chức năng update: System, Nginx, Change PHP Version , MariaDB và thay đổi ngôn ngữ English => Việt Nam và Việt Nam => English.

1

 • Lựa chọn 4 phiên bản PHP :7.0, 5.6, 5.5 hoặc 5.4 và thay đổi thoải mái trong quá trình sử dụng

Xem thêm:   Cài đặt và cấu hình Squid Proxy Server trên CentOS 7.0
2

 • Tích hợp chức năng cài đặt và tạo tài khoản FTP cho từng Website trên VPS.

3

 • Cài đặt Zend Opcache, Memcached , Redis Cache nâng cao hiệu suất VPS . Tích hợp sẵn chức năng tắt bật và cấu hình các loại cache này.

4

 • Hỗ trợ thêm website và tạo Vhost tự động cho website thêm vào. Có tùy chọn tự động tạo database khi thêm website vào VPS. Nếu website bạn thêm vào sử dụng code wordpress, VPSSIM có tùy chọn Thêm website + cài đặt code wordpress tự động với config vhost cho Redis Cache, WP Super Cache và W3 Total Cache

5

 • Hỗ trợ WordPress Blog Tools – Tích hợp các chức năng, công cụ cực mạnh để quản lý website wordpress như: Update wordpress 1 site hoặc tất cả các site chạy wordpress trên VPS một lúc một cách an toàn – Sao lưu database trước khi update, cài đặt WordPress Multisite tự động,….

6

 • Chức năng quản lý Database hiệu quả: Tạo, xóa, backup, phục hồi database. Tất cả chức năng đều thực hiện tự động.

7

 • Tích hợp chức năng quản lý CSF FirewallIptable Firewall giúp bạn chặn , block IP hay Open hoặc Close port VPS rất nhanh.

8

9

 • Tích hợp chức năng tạo và xóa swap

Xem thêm:   Cài đặt và cấu hình Squid Proxy Server trên CentOS 7.0
10

11

 • Các tiện ích add on khác: Cài đặt Timezone, thay port SSH…

12

Lệnh cài và hướng dẫn cài đặt VPSSIM

VPS RAM tối thiểu 512 MB và sử dụng hệ điều hành Centos 6 hoặc centos 7

yum -y install wget && wget https://vpssim.com/install && chmod +x install && ./install

Cài đặt xong dùng lệnh dưới để truy cập menu VPSSIM.

vpssim

ThuanNguyen.Net

Facebook Comments