Monday , July 24 2017
Home / Live Streaming / Hướng dẫn cài đặt WowzaStreamingEngine trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt WowzaStreamingEngine trên CentOS

WowzaStreamingEngine cùng với Adobe Flash Media Server và Red5 là ba phần mềm Streaming Server tốt nhất hiện nay. Trong khi Red5 miễn phí, FMS thì quá mắc (phiên bản Adobe Media Server Professional tới 4.500$), Wowza lại là một lựa chọn khá tốt với giá khá rẻ (khoảng gần 2.000$).

Sau đây mình sẽ hướng dẫn cài đặt WowzaStreamingEngine trên Server CentOS một cách đơn giản nhất.

rpm -Uvh https://mirror.its.sfu.ca/mirror/CentOS-Third-Party/NSG/common/x86_64/jdk-8u92-linux-x64.rpm

  • Di chuyển đến folder chứa gói tin WowzaStreamingEngine vừa download về và change quyền.
chmod +x WowzaStreamingEngine-4.4.1-linux-x64-installer.run
  • Tiến hành cài đăt bằng lệnh sau và làm theo hướng dẫn của gói tin.
./WowzaStreamingEngine-4.4.1-linux-x64-installer.run
  • Sau cùng bạn có thể đăng nhập và quản lý Server Wowza với thông tin user/password lúc cài đặt

http://[ip_server_wowza]:8088/enginemanager

Như vậy việc cài đăt đã xong.

ThuanNguyen

About Thuận Nguyễn

Check Also

video codec

Các chuẩn video phổ biến hiện nay

Về codec Codec là từ viết tắt của coder/decoder, nó chỉ là một mẩu chương …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *