Internet Of Things [IoT]

apple-watch-iot

Những phát minh mới trong IoT

Internet của vạn vật (Internet of Things – IoT) là một trong những xu hướng nóng hổi nhất, trong đó các đối tượng vật lý hay “đối tượng” được nhúng vào các thiết bị điện tử, phần mềm ...