Monday , July 24 2017
Home / Internet Of Things [IoT]

Internet Of Things [IoT]

Những phát minh mới trong IoT

apple-watch-iot

Internet của vạn vật (Internet of Things – IoT) là một trong những xu hướng nóng hổi nhất, trong đó các đối tượng vật lý hay “đối tượng” được nhúng vào các thiết bị điện tử, phần mềm, cảm biến và thiết bị kết nối để giúp chúng có được …

Read More »