Monday , July 24 2017
Home / Wiki / SysAdmin / Khắc phục lỗi ‘lsb_release’ Command Not Found trong CentOS

Khắc phục lỗi ‘lsb_release’ Command Not Found trong CentOS

Gần đây, tôi có gặp một lỗi khi test phần mềm live encoder của Elemental, nó yêu cầu tôi phải cài đặt lsb_release trước khi chạy script install. Sau một chút nghiên cứu tôi đã tìm ra cách để khắc phục lỗi này, tôi cho rằng nó có thể áp dụng cho mọi trường hợp báo lỗi “command not found: lsb_release”.

lsb_release

Cách khắc phục rất đơn giản, bạn chỉ việc làm theo từng bước phía dưới trong cửa sổ Teminal với quyền root:

Đầu tiên bạn hãy tìm hiểu xem gói “lsb_release” được cung cấp như thế nào, bằng cách:

yum provides */lsb_release

Nội dung xuất ra tương tự như bên dưới:

[root@localhost ~]# yum provides */lsb_release
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirrors.vonline.vn
 * extras: mirrors.vonline.vn
 * updates: mirrors.vonline.vn
base/filelists_db                                                                                 | 6.4 MB   00:00   
extras/filelists_db                                                                                | 38 kB   00:00   
updates/filelists_db                                                                               | 1.1 MB   00:00   
redhat-lsb-core-4.0-7.el6.centos.i686 : LSB base libraries support for CentOS
Repo    : base
Matched from:
Filename  : /usr/bin/lsb_releaseredhat-lsb-core-4.0-7.el6.centos.x86_64 : LSB base libraries support for CentOS
Repo    : base
Matched from:
Filename  : /usr/bin/lsb_release

Tiếp theo, bạn cần chọn gói cài đặt tương ứng với phiên bản CentOS mà bạn đang dùng.

– với CentOS 32 bit

yum install redhat-lsb-core-4.0-7.el6.centos.i686

– với CentOS 64 bit

yum install redhat-lsb-core-4.0-7.el6.centos.x86_64

Chỉ có như thế, Lsb_release của bạn đã sẵn sàng hoạt động.

ThuanNguyen.Net

About Thuận Nguyễn

Check Also

Tìm hiểu về double-precision (Dấu phẩy động)

Trong tin học, dấu phẩy động được dùng để chỉ một hệ thống biểu diễn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *