Home Tin công nghệ MacBook Pro mới sẽ không còn sử dụng phím ESC?