Home Tin công nghệ Microsoft: trình duyệt Edge ít tốn điện hơn Chrome 31%, ít hơn Firefox 44%