Recent Posts

Giải pháp Load Balancing (Giải pháp cân bằng tải)

Hardware Load Balancing

Hiện nay, khi nhu cầu truy nhập mạng bùng nổ, các server cung cấp dịch vụ đang trở nên quá tải. Băng thông đường truyền cũng bị quá tải. Việc lựa chọn máy chủ đơn lẻ có cấu hình cực mạnh để đáp ứng nhu cầu giải quyết vấn đề …

Xem chi tiết »

Giải pháp Cloud Server – vSAN VMware

vSAN VMware

VSAN là một giải pháp lưu trữ của VMware được tích hợp đầy đủ với vSphere. Nó là một hệ thống lưu trữ dựa trên đối tượng và một nền tảng cho chính sách lưu trữ máy ảo nhằm đơn giản hóa các quyết định vị trí lưu trữ máy …

Xem chi tiết »