Home Bitcoin Wiki RiseConnect ICO rất tiềm năng khi mở bán với giá 0.4$ và chỉ bán trong vòng 15 ngày