SysAdmin

Hardware Load Balancing

Giải pháp Load Balancing (Giải pháp cân bằng tải)

Hiện nay, khi nhu cầu truy nhập mạng bùng nổ, các server cung cấp dịch vụ đang trở nên quá tải. Băng thông đường truyền cũng bị quá tải. Việc lựa chọn máy chủ đơn lẻ có cấu hình cực mạnh để đáp ứng nh ...
Máy chủ Dell PowerEdge R630

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin

DirectAdmin (DA), là một phần mềm hệ thống xây dựng trên nền hệ điều hành Linux phục vụ cho mục đích quản trị máy chủ lưu trữ website chia sẻ. Để cài đặt DirectAdmin, máy chủ của bạn tối thiểu cần có ...

Tìm hiểu về double-precision (Dấu phẩy động)

Trong tin học, dấu phẩy động được dùng để chỉ một hệ thống biểu diễn số mà trong đó sử dụng một chuỗi chữ số (hay bit) để biểu diễn một số hữu tỉ. Thuật ngữ dấu phẩy động xuất phát từ chỗ hệ thống dấu ...
CUDA

Đôi điều cần biết về CUDA

CUDA là gì? CUDA là từ viết tắt trong tiếng Anh của thuật ngữ Compute Unified Device Architecture, tạm dịch là kiến trúc thiết bị hợp nhất cho tính toán. CUDA bắt đầu cuộc sống của mình từ tháng Bảy n ...

Sample IPv6 Quagga config

The following config is derived from a working config on a OpenWRT Linux router. The original setup has two separate networks: one with a public IPv6 range; the other network based on a unique local a ...