Tag Archives: GTX 1080

NVIDIA GeForce GTX 10 Series

NVIDIA GeForce GTX 10 Series trên laptop

Dòng GPU GeForce GTX 10 Series mà NVIDIA vừa ra mắt là thứ rất đáng quan tâm, nhất là với anh em nào thích chơi game. Có ba GPU ra mắt ở đợt đầu, bao gồm GTX 1080, 1070 và 1060 sắp xếp theo độ mảnh gi ...