Monday , July 24 2017
Home / Wiki / Server Reviews

Server Reviews

Máy chủ Dell PowerEdge R630

Máy chủ Dell PowerEdge R630

Dell PowerEdge R630 là máy chủ tầm chung của Dell, Thuộc thế hệ máy chủ thứ 13. Với công nghệ mới nhất iDRAC QuickSync ít khi được ai nhắc đến trong nhiều nội dung giới thiệu. Máy chủ Dell R630 được trang bị NFC trên bezel (mặt trước của máy) …

Read More »